De voordelen van Foggen en LVM’en

U bent op zoek naar een alternatieve manier om uw gewasbeschermingsmiddel in de glastuinbouw toe te dienen. Het conventionele spuiten is arbeidsintensief en heeft niet altijd het gewenste resultaat. In de zoektocht naar alternatieven komt u vaak de termen ‘foggen’ en ‘LVM-en’ tegen.

Jargon waarvan de daadwerkelijke betekenis soms niet helemaal duidelijk is. Wat betekenen deze twee termen en wat zijn de voordelen die deze technieken met zich meebrengen?

Foggen

Foggen is een verneveltechniek die ook wel ‘thermisch vernevelen’ wordt genoemd. Met een straalmotor, aangedreven door benzine, wordt een oplossing van hoog geconcentreerd gewasbeschermingsmiddel verneveld. De vloeistof wordt daarbij in de luchtstroming van de straalmotor geïnjecteerd. Door de enorme kracht van de luchtstroming wordt de vloeistof als het ware uit elkaar geslagen en vervolgens tot wel 120 meter de kas in geblazen. De Pulsfog K40 is in de glastuinbouw de meest gebruikte ‘fog’. De term foggen wordt ook gebruikt als een algemene term voor meerdere verneveltechnieken, ook op deze website. Dit kan verwarrend zijn.

LVM

LVM staat voor Low Volume Misting. Omdat bij deze techniek geen gebruik wordt gemaakt van een warmtebron, zoals bij het ‘foggen’, wordt er ook wel gesproken van ‘koud vernevelen’. LVM’s worden vaak aangedreven door perslucht, zoals de Halofog. Er zijn ook LVM’s op basis van turbinemotoren, zoals bijvoorbeeld de Powerfoggers. Tussen deze twee technieken zitten enkele noemenswaardige verschillen, vooral wat betreft de mobiliteit, capaciteit en automatisering. Hier komen we in dit artikel op terug.

De verschillen in het kort:

Foggen LVM
Mobiliteit
Automatisering
Capaciteit

 

Mobiliteit

Als u mobiliteit belangrijk vindt, is er geen betere keuze dan de thermische fogger Pulsfog. Op de wagen staan de vloeistoftanks en de accu die nodig zijn voor het starten van de machine. De benzinetank is bevestigd aan de machine, waardoor de Pulsfog niet vast zit aan kabels of leidingwerk. De machine kan tijdens de behandeling dus eenvoudig door de kas worden gemanoeuvreerd waardoor er een optimale verdeling van de nevel wordt gecreëerd. Hoe beter de nevel verdeeld is, des te effectiever is de werking van het product.

Het automatiseringsvraagstuk

Een gewasbeschermingsbehandeling wordt voornamelijk rond zonsondergang uitgevoerd. Dit is het ideale moment omdat de ramen van de kas dicht moeten en de temperatuurstijging gering moet blijven. De werking van veel gewasbeschermingsmiddelen wordt sterk verminderd door de UV-straling van de zon. Door de behandeling bij zonsondergang uit te voeren, kan men de langst mogelijke periode zonder UV-staling realiseren. Een bijkomend voordeel is dat dan niemand meer in de kas aanwezig is. Opname van de schadelijke stoffen via de huid of longen moet te allen tijde voorkomen worden. Dit kan door niet in de kas aanwezig te zijn, of door de juiste persoonlijke beschermingskleding te dragen.

Met name vanwege bovenstaande redenen is er vaak de vraag om het vernevelproces te automatiseren. Dit is enkel bij de LVM’s mogelijk. Deze zijn eenvoudig te programmeren, zodat de behandeling precies op het juiste moment wordt uitgevoerd, zonder dat daar iemand bij aanwezig hoeft te zijn. Het automatiseren van een thermische fogger is niet mogelijk. Omdat het een open straalmotor betreft, is het in het kader van de veiligheid, verplicht dat iemand in de nabijheid van de machine blijft. Daardoor zorgt een fogger voor avondwerk.

Capaciteit

Een belangrijk argument voor het kiezen van de juiste verneveltechniek is de vernevelcapaciteit. Idealiter is de eerste druppel die wordt verneveld nog niet is neergeslagen op het moment dat de laatste druppel wordt ingebracht. Dat geeft u ongeveer een tijdvak van twee uur. De Pulsfog K40 heeft een grote capaciteit waarmee zo’n 2 a 3 Hectare per uur behandeld kan worden. De Powerfoggers zitten lager en behandelen ongeveer 1 hectare per uur.

Met de Halofog zijn er verregaande mogelijkheden. Met een capaciteit van 100 tot 300 liter per uur, kan een hectare in kortere tijd met meer vloeistof behandeld worden. Waar normaal met 20 liter per hectare wordt gewerkt, kan met de Halofog deze hoeveelheid opgeschroefd worden naar 40 liter per hectare. Dit resulteert in meer druppels met de werkzame stof die hun werk kunnen doen. Bekijk hier de casus van de Halofogs in een rozenkwekerij.

Druppelgrootte

Tot nu toe hebben we vooral gesproken over de verschillen van de twee verneveltechnieken. De laatste eigenschap is niet enkel toe te wijzen aan foggen of LVM. De druppelgrootte verschilt per model vernevelaar enorm. Toch is het voor deze beknopte samenvatting over foggen en LVM een cruciaal onderwerp.

De druppelgrootte is een eigenschap van vernevelapparatuur die zowel uitermate belangrijk als onbegrepen is. De grootte van een druppel, die wordt gemeten in de doorsnede in micrometer (micron), bepaalt voor een groot deel hoe goed de verdeling en doordringing van de nevel in de kas is. Een kleinere druppel is een lichtere druppel, en deze laat zich hierdoor eenvoudiger verplaatsen door een luchtstroming.
De druppelgrootte is een gemiddelde waarde. Dit betekent dat de helft van de druppels groter is dan dit aantal, en de andere helft kleiner. Deze waarde zegt niets over de spreiding binnen dit spectrum. Het is daarom belangrijk om verder te kijken dan alleen de druppelgrootte. Vraag daarom een rapport van de druppelgroottemeting van het apparaat aan, zodat u goed inzicht heeft in de kwaliteit van het apparaat. Wij testen alle machines met onze eigen druppelgroottemeetbank en kunnen u van deze rapporten voorzien.

Zoals we nu hebben gezien zijn er meerdere belangrijke factoren welke ervoor zorgen dat de juiste machine dient te worden ingezet voor een specifieke toepassing. Twijfelt u nog welke verneveltechniek het beste bij u past? Bespreek met ons uw wensen en wij helpen u bij het realiseren van het allerbeste resultaat.

Copyright Veugen Technology B.V. - Algemene voorwaarden - Privacyverklaring - Website door Bonsai media